Przygotowujemy dzieci do życia, a nie tylko do następnego etapu edukacji

Obraz
Obraz

Misją naszego przedszkola jest nieustanne wyzwalanie aktywności u każdego dziecka oraz tworzenie warunków do kształtowania u naszych podopiecznych kreatywnego myślenia. Dążymy do rozwijania dziecięcego umysłu tak, aby dziecko samo wiedzieć chciało i odnalazło swoją pasję, którą pomożemy mu rozwijać.

„Dziecięce Warsztaty” to miejsce, gdzie zapewniamy dziecku poczucie bezpieczeństwa i własnej godności oraz zabiegamy o to, aby jego dzieciństwo było szczęśliwe. Osiągamy to poprzez:

  • Stwarzanie jak najlepszych warunków sprzyjających odkryciu w dziecku jego naturalnych predyspozycji do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności.
  • Wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja każdego małego człowieka.
  • Poznanie dziecka, jego zainteresowań, możliwości i predyspozycji do nauki.
  • Rozwijanie kreatywności i myślenia twórczego poprzez odkrywanie i rozwijanie zdolności poznawczych możliwych dzięki procesom emocjonalnym i intuicyjnym.
  • Tworzenia atmosfery ciepła, życzliwości i zrozumienia dla naszych wychowanków

Celem naszych działań jest wychowanie maluszków na śmiałych, dobrze funkcjonujących w kolejnych etapach życia młodych ludzi, ciekawych świata, z radością podejmujących nowe wyzwania, radzących sobie w trudnych dla nich sytuacjach.