Procedura zapisu dziecka do Przedszkola 

Rekrutacja dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Dziecięce Warsztaty”  trwa cały rok szkolny. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest zawarcie Umowy o świadczeniu usługi edukacyjnej  oraz  dokonanie opłaty wpisowej.

Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie (+48 698 786 074, +48 737 359 582) lub mailowo przedszkole@dzieciecewarsztaty.pl

Dzieci przyjmowane są do przedszkola z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo mają kontynuujące naukę oraz rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola.

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej placówki przed dokonaniem zapisu. Jest to możliwe przez cały rok szkolny – prosimy jednak o wcześniejsze uzgodnienie terminu z dyrekcją Przedszkola.