Godziny otwarcia: 700-1630

6.30 - 8.40

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualne rozmowy z dziećmi i z rodzicami. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne.

8.40 - 9.00

Ćwiczenia poranne.

9.00 - 9.30

Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania. Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.30 - 10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

10.00 - 12.00

Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, wycieczki – swobodna aktywność dzieci. Zajęcie ruchowe w sali (w razie niekorzystnej aury). Zajęcia indywidualne z dzieckiem zdolnym lub z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (pomoc psychologiczno-pedagogiczna).

12.00 - 12.30

Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

12.30 - 14.00

Odpoczynek – leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej lub słuchaniu bajek.Odpoczynek – leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej lub słuchaniu bajek.

14.00 - 14.30

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek – wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

14.30 - 15.00

Gry i zabawy stolikowe.

15.00-16.30

Zabawy dowolne; czytanie literatury dziecięcej, fragmentów książek. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy w kole, zabawy stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy na świeżym powietrzu. Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.